Adviser

Định nghĩa Adviser là gì?

AdviserCố vấn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adviser - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Thuật ngữ thay thế cho một ngân hàng thông báo.

Definition - What does Adviser mean

1. Alternative term for an advising bank.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *