Aerobes

Định nghĩa Aerobes là gì?

AerobesHiếu khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aerobes - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các dạng sống (không giống như vi khuẩn yếm khí) cần oxy trong không khí và / hoặc nước để sống và chức năng. Động vật (kể cả con người) và thực vật là hiếu khí, và như vậy là vi khuẩn hiếu khí.

Definition - What does Aerobes mean

Life-forms that (unlike anaerobes) need oxygen in air and/or water to live and function. Animals (including humans) and plants are aerobes, and so are the aerobic bacteria.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *