Aesthetic

Định nghĩa Aesthetic là gì?

AestheticThẩm mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aesthetic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Liên quan đến sắc đẹp. "Các thẩm mỹ ngạc nhiên tôi thấy ở vùng quê sôi động mất hơi thở của anh."

Definition - What does Aesthetic mean

Relating to beauty. "The aesthetic wonder I saw in the vibrant countryside took my breath away."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *