Alligator spread

Định nghĩa Alligator spread là gì?

Alligator spreadCá sấu lan truyền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alligator spread - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong tương lai và các tùy chọn giao dịch, mà chênh lệch giữa giá mua, giá bán hàng hoá hoặc hợp đồng mà tạo ra rất nhiều hoa hồng cho người môi giới rằng nó sẽ "ăn nhà đầu tư còn sống."

Definition - What does Alligator spread mean

In futures and options trading, that difference between the buying and selling prices of commodities or contracts which generates so much commission for the broker that it will "eat the investor alive."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *