Allocated stock

Định nghĩa Allocated stock là gì?

Allocated stockCổ phiếu được phân bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocated stock - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục hàng tồn kho vẫn chưa rút khỏi lưu trữ nhưng dành cho một mục đích cụ thể, và do đó không có sẵn cho các mục đích khác.

Definition - What does Allocated stock mean

Inventory item not yet withdrawn from the storage but reserved for a specific purpose, and therefore unavailable for other purposes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *