Allonge

Định nghĩa Allonge là gì?

AllongeAllonge. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allonge - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mẩu giấy gắn liền với một công cụ chuyển nhượng (hoặc hợp đồng) để nhận xác nhận bổ sung (hoặc chữ ký) sau khi không gian được cung cấp trong tài liệu gốc được lấp đầy. Pháp, kéo dài. Xem thêm rider.

Definition - What does Allonge mean

Slip of paper attached to a negotiable instrument (or contract) to receive additional endorsements (or signatures) after the space provided in the original document is filled. French for, lengthening. See also rider.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *