Allowance for bad debts

Định nghĩa Allowance for bad debts là gì?

Allowance for bad debtsTrợ cấp cho các khoản nợ xấu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allowance for bad debts - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem phương pháp trợ cấp.

Definition - What does Allowance for bad debts mean

See allowance method.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *