Allowance for depreciation

Định nghĩa Allowance for depreciation là gì?

Allowance for depreciationPhụ cấp cho khấu hao. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allowance for depreciation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền mà được lấy cho tuổi thọ của tài sản.

Definition - What does Allowance for depreciation mean

The amount that is taken for the life of the asset.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *