Alternative assessment

Định nghĩa Alternative assessment là gì?

Alternative assessmentĐánh giá thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative assessment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đánh giá một bài tập huấn luyện, trong đó thực tập sinh có để tạo ra phản ứng của mình cho một vấn đề, câu hỏi, hoặc công việc. Trong khi đó, đánh giá truyền thống được dựa trên trainee lựa chọn một câu trả lời từ được nhiều sự lựa chọn.

Definition - What does Alternative assessment mean

Evaluation of a training exercise in which the trainee has to create his or her response to a problem, question, or task. In comparison, traditional assessment is based on the trainee choosing an answer from given multiple choices.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *