Alternative cost

Định nghĩa Alternative cost là gì?

Alternative costChi phí thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem chi phí cơ hội.

Definition - What does Alternative cost mean

See opportunity cost.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *