Alternative staffing

Định nghĩa Alternative staffing là gì?

Alternative staffingNhân sự thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative staffing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuê nhân sự ngoài việc sử dụng trực tiếp toàn thời gian. Còn được gọi là cán bộ ngũ.

Definition - What does Alternative staffing mean

Hiring of personnel other than the direct full time employment. Also called contingent staffing.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *