Alternative tariff

Định nghĩa Alternative tariff là gì?

Alternative tariffThuế quan thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative tariff - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lựa chọn gửi hàng, nơi hai hay nhiều giá cước vận tải có sẵn đến và đi từ các điểm tương tự cho cùng một loại hàng hóa.

Definition - What does Alternative tariff mean

Shipper's choice where two or more freight rates are available to and from the same points for the same type of cargo.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *