Ambulatory

Định nghĩa Ambulatory là gì?

AmbulatoryLưu động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambulatory - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Có khả năng đi trên của chính mình, chẳng hạn như một bệnh nhân cấp cứu.

Definition - What does Ambulatory mean

1. Able to walk on one's own, such as an ambulatory patient.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *