American agency system

Định nghĩa American agency system là gì?

American agency systemHệ thống cơ quan Mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American agency system - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Còn được gọi là hệ thống cơ quan độc lập, một hệ thống nơi bảo hiểm được bán thông qua đại lý độc lập.

Definition - What does American agency system mean

Also known as the independent agency system, a system where insurance is sold through independent agents.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *