American Insurance Association

Định nghĩa American Insurance Association là gì?

American Insurance AssociationHiệp hội Bảo hiểm Mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Insurance Association - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhóm các công ty bất động sản và bảo hiểm trách nhiệm thúc đẩy vị thế của các thành viên.

Definition - What does American Insurance Association mean

A group of property and liability insurance companies that promotes the standing of its members.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *