American Municipal Bond Assurance Corporation (AMBAC)

Định nghĩa American Municipal Bond Assurance Corporation (AMBAC) là gì?

American Municipal Bond Assurance Corporation (AMBAC)Thành phố Bảo Corporation Bond Mỹ (AMBAC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Municipal Bond Assurance Corporation (AMBAC) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhà cung cấp bảo hiểm phục vụ tổ chức phát hành trái phiếu đô thị. trái phiếu được bảo hiểm chỉ huy xếp hạng tín dụng cao nhất từ ​​các dịch vụ xếp hạng trái phiếu như Standard & Poor, Moody và Fitch vì họ mang theo nguy cơ vỡ nợ thấp nhất.

Definition - What does American Municipal Bond Assurance Corporation (AMBAC) mean

An insurance provider serving issuers of municipal bonds. Insured bonds command the highest credit ratings from bond rating services such as Standard & Poor's, Moody's Investors Service, and Fitch because they carry the lowest default risk.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *