American Recovery And Reinvestment Act

Định nghĩa American Recovery And Reinvestment Act là gì?

American Recovery And Reinvestment ActMỹ phục hồi và tái đầu tư luật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Recovery And Reinvestment Act - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một gói phục hồi vốn đầu tư $ 32 tỷ, thông qua tại Quốc hội về ngày 13 tháng 2 năm 2009, do chính phủ Hoa Kỳ để phục vụ những mục đích chính, trong số những người khác - - để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang gặp khó khăn và để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp gia tăng trong sự nghiệp công cộng như giáo dục , dịch vụ cảnh sát và cứu hỏa, - để kích thích hoạt động kinh tế thông qua cắt giảm thuế tầng lớp trung lưu $ 288 tỷ, - trao người mua nhà mới với lên đến $ 8,000 trong tín dụng, - để giảm chi phí bảo hiểm y tế cho người thất nghiệp (COBRA), - để giảm chi phí đại học thông qua kế hoạch tiết kiệm để khởi động lại một nền kinh tế bị đình trệ, - để tăng công ăn việc làm cơ sở hạ tầng của chính phủ với mục đích kép cải thiện mạng lưới giao thông công cộng và xây dựng năng lượng xanh technology.Also gọi 2009 Stimulus Package

Definition - What does American Recovery And Reinvestment Act mean

An investment recovery package of $32 billion, passed in Congress on February 13, 2009, by the U.S. government to serve these main purposes, among others - - to provide financial assistance to struggling states and to stave off rising unemployment in public careers such as educational, police and fire services, - to stimulate economic activity through a $288 billion middle class tax cut, - to award new homebuyers with up to $8,000 in credit, - to reduce health insurance costs for the unemployed (COBRA), - to reduce college costs through savings plans to restart a stalled economy, - to increase government infrastructure jobs with the dual purpose of improving public transportation networks and building green energy technology.Also called 2009 Stimulus Package

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *