American service

Định nghĩa American service là gì?

American serviceDịch vụ Mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American service - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp phục vụ khách sạn hoặc nhà hàng thức ăn, trong đó các phần của thực phẩm được đặt trên tấm trong nhà bếp (trừ bánh mì và bơ và salad mà được phục vụ trên bàn) bởi các nhân viên của cơ sở và phục vụ cho mỗi khách mời của một người bồi bàn hay cô hầu bàn. Xem thêm dịch vụ tiếng Anh và dịch vụ Pháp.

Definition - What does American service mean

A method of serving hotel or restaurant food, in which portions of food are placed on plates in kitchen (except for bread and butter and salads which are served on the table) by the establishment's employees and served to each guest by a waiter or waitress. See also English service and French service.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *