American shares

Định nghĩa American shares là gì?

American sharesCổ phiếu Mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American shares - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chứng chỉ chứng khoán đại diện cho những tuyên bố trong thị trường chứng khoán nước ngoài và được ban hành tại Hoa Kỳ bởi một đại lý chuyển nhượng những người hoạt động trên danh nghĩa của tổ chức phát hành nước ngoài.

Definition - What does American shares mean

Securities certificates that represent the claims in foreign equities and are issued in the United States by a transfer agent who acts on the behalf of the foreign issuer.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *