American style breakfast

Định nghĩa American style breakfast là gì?

American style breakfastBữa ăn sáng kiểu Mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American style breakfast - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho bữa ăn sáng của Mỹ.

Definition - What does American style breakfast mean

Alternative term for American breakfast.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *