Association

Định nghĩa Association là gì?

AssociationSự kết hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Association - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Thu thập của người dân đối với một nguyên nhân phổ biến hoặc mục đích.

Definition - What does Association mean

1. Gathering of people for a common cause or purpose.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *