Articles of impeachment

Định nghĩa Articles of impeachment là gì?

Articles of impeachmentĐiều của luận tội. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Articles of impeachment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài liệu chi tiết những chi phí bị cáo buộc chống lại một quan chức công cộng, và cung cấp lý do xóa của mình từ văn phòng.

Definition - What does Articles of impeachment mean

Document detailing the alleged charges against a public official, and providing reasons for his or her removal from office.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *