Amortization of bond costs

Định nghĩa Amortization of bond costs là gì?

Amortization of bond costsKhấu hao chi phí trái phiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amortization of bond costs - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc phân bổ một khoản chi phí đại diện cho bao nhiêu quan tâm đã được thu trên phiếu trái phiếu.

Definition - What does Amortization of bond costs mean

The allocation of an expense that represents how much interest was gained on the bond note.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *