Amotion

Định nghĩa Amotion là gì?

AmotionAmotion. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amotion - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thủ tục theo đó cổ phiếu / cổ đông của một công ty có thể loại bỏ một đạo nếu họ có một lý do chính đáng để làm như vậy.

Definition - What does Amotion mean

Procedure by which stock/share holders of a firm can remove a director if they have a valid reason to do so.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *