Amount

Định nghĩa Amount là gì?

AmountLượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amount - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số lượng điều gì đó, hoặc tổng của số lượng nhiều biểu thị bằng con số đó có thể hoặc không thể được diễn tả như một số. Ví dụ, một công ty có thể có một số lượng lớn công nhận thương hiệu.

Definition - What does Amount mean

A quantity of something, or the sum of multiple quantities expressed as a number that may or may not be expressed as a number. For example, a company may have a great amount of brand recognition.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *