Any quantity

Định nghĩa Any quantity là gì?

Any quantityBất kỳ số lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Any quantity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá cước vận tải được cố định, và không thay đổi theo trọng lượng của mặt hàng vận chuyển.

Definition - What does Any quantity mean

Freight rates that are fixed, and do not change according to the weight of the item shipped.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *