AOL

Định nghĩa AOL là gì?

AOLAOL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AOL - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty truyền thông Internet và sở hữu và điều hành bởi Time Warner. Trong đỉnh cao của sự nổi tiếng của mình, công ty đã được sử dụng rộng rãi để truy cập internet thông qua một kết nối dial-up. AOL có một bộ các chương trình phổ biến bao gồm AIM, AOL Radio, AOL 9.1 (phần mềm truy cập internet). Công ty được thành lập vào năm 1983 và hoạt động dưới tên Quantum Computer Services trong một thời gian ngắn.

Definition - What does AOL mean

Internet and Media Company owned and operated by Time Warner. During the height of its popularity, the company was widely used to access the internet through a dial-up connection. AOL has a suite of popular programs that include AIM, AOL Radio, AOL 9.1 (internet access software). The company was founded in 1983 and operated under the name Quantum Computer Services for a brief period.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *