Apache

Định nghĩa Apache là gì?

ApacheApache. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apache - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguồn mở (không độc quyền) và phạm vi công cộng (miễn phí) phần mềm máy chủ web được phát triển và liên tục được cải thiện bởi hàng trăm lập trình viên tình nguyện của nhiều quốc gia, hợp tác qua internet. Nó có sẵn cho Linux, Unix, và các môi trường Windows và, vì hiệu quả của nó, tinh tế, và ổn định, được uy tín để được các phần mềm phổ biến nhất của loại hình này.

Definition - What does Apache mean

Open source (non-proprietary) and public domain (free) web server software developed and continually improved by hundreds of volunteer programmers of many nations, collaborating over the internet. It is available for Linux, Unix, and Windows environments and, because of its performance, sophistication, and stability, is reputed to be the most popular software of its kind.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *