APEX fare

Định nghĩa APEX fare là gì?

APEX fareAPEX giá vé. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ APEX fare - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trước mua vé tham quan. tài sản không huỷ vé khứ hồi giá vé máy bay quốc tế được cung cấp với giá giảm nặng trên các điều kiện đó (1) vé được mua và đặt cho khởi hành ở hai đầu được thực hiện ít nhất 21 ngày trước, (2) khoảng cách tối thiểu giữa khởi hành là một đến sáu tuần (thường là hai tuần), (3) khoảng cách tối đa giữa khởi hành là từ 12 đến 24 tuần (thường là 16 tuần), và (4) không có điểm dừng. Huỷ chuyến du lịch giá vé APEX thường dẫn đến hình phạt cao hơn so với bình thường.

Definition - What does APEX fare mean

Advance purchase excursion fare. International non-cancelable return airfare ticket offered at a heavy discount on the conditions that (1) the ticket is purchased and bookings for departures at either end are made at least 21 days in advance, (2) the minimum gap between departures is of one to six weeks (typically two weeks), (3) the maximum gap between departures is of 12 to 24 weeks (typically 16 weeks), and (4) there are no stopovers. Cancellation of an APEX fare trip usually results in higher than normal penalties.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *