Applet

Định nghĩa Applet là gì?

AppletApplet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applet - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình tiện ích nhỏ, được thiết kế để thực hiện một chức năng cụ thể trong một chương trình lớn hơn. Trên internet, applet được sử dụng để tạo ra một trang web hấp dẫn hơn, tương tác và hữu ích. Viết thường trong ngôn ngữ Java, ứng dụng của họ dao động từ hình ảnh động và 'hit counters' công cụ tìm kiếm phức tạp.

Definition - What does Applet mean

Small utility program, designed to perform a specific function within a larger program. On the internet, applets are used to make a webpage more attractive, interactive, and useful. Written commonly in Java language, their applications range from animation and 'hit counters' to sophisticated search engines.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *