Applicable law

Định nghĩa Applicable law là gì?

Applicable lawPháp luật hiện hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applicable law - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đạo luật, pháp lệnh, quyết định tư pháp, trình tự giám đốc điều hành, hoặc một quy định có hiệu lực thi hành của pháp luật, mà xác định địa vị pháp lý của một trường hợp hoặc vấn đề.

Definition - What does Applicable law mean

Statute, ordinance, judicial decision, executive order, or a regulation having the force and effect of law, that determines the legal standing of a case or issue.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *