Application generator

Định nghĩa Application generator là gì?

Application generatorMáy phát điện ứng dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application generator - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong máy tính, một chương trình giúp tạo ra các chương trình ứng dụng khác mà có thể chạy trên một nền tảng cụ thể.

Definition - What does Application generator mean

In computing, a program that helps create other application programs which can run on a particular platform.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *