Application performance management (APM)

Định nghĩa Application performance management (APM) là gì?

Application performance management (APM)Quản lý hiệu suất ứng dụng (APM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application performance management (APM) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc đánh giá và giám sát việc thực hiện của các ứng dụng phần mềm máy tính của một công ty. Mục tiêu của quản lý hiệu suất ứng dụng là để chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề trong phạm vi ứng dụng phần mềm khác nhau để giảm sai sót và thiếu hiệu quả.

Definition - What does Application performance management (APM) mean

The assessment and monitoring of the performance of a company's computer software applications. The goal of application performance management is to diagnose and fix problems within the various software applications in order to reduce errors and inefficiencies.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *