Application scoring

Định nghĩa Application scoring là gì?

Application scoringĐiểm ứng dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application scoring - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem điểm tín dụng.

Definition - What does Application scoring mean

See credit scoring.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *