Application

Định nghĩa Application là gì?

ApplicationỨng dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Thuật ngữ thay thế cho một chương trình ứng dụng.

Definition - What does Application mean

1. Alternative term for an application program.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *