Apply

Định nghĩa Apply là gì?

ApplyỨng dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apply - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Để đưa vào hành động thực tế. Ví dụ, người ta thường áp dụng những gì họ học được trong nhà trường trong sự nghiệp của họ.

Definition - What does Apply mean

1. To put into practical action. For example, people often apply what they learn in school in their careers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *