Appraisal approach

Định nghĩa Appraisal approach là gì?

Appraisal approachPhương pháp thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal approach - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp được sử dụng trong việc ước tính giá trị thị trường của một doanh nghiệp, quyền sở hữu kinh doanh, vô hình tài sản, bất động sản, hay an ninh. Ba phương pháp thẩm định phổ biến là: (1) phương pháp chi phí, (2) Phương pháp thu nhập, và cách tiếp cận so sánh (3) thị trường. Còn được gọi là phương pháp thẩm định.

Definition - What does Appraisal approach mean

Method used in estimating the market value of a business, business ownership interest, intangible asset, property, or security. The three common appraisal approaches are: (1) cost approach, (2) income approach, and (3) market comparison approach. Also called appraisal method.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *