Appraisal fee

Định nghĩa Appraisal fee là gì?

Appraisal feePhí thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal fee - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phí phải trả cho một giám định viên đủ tiêu chuẩn cho việc ước tính giá trị thị trường của một tài sản, như một khoản phí cố định hoặc một dựa trên một tỷ lệ phần trăm của giá trị ước tính.

Definition - What does Appraisal fee mean

Charges payable to a qualified appraiser for estimating the market value of a property, as a fixed fee or one based on a percentage of the estimated value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *