Appropriateness

Định nghĩa Appropriateness là gì?

AppropriatenessSự thích đáng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appropriateness - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất lượng là chỉ phù hợp với các yêu cầu.

Definition - What does Appropriateness mean

Quality of being just right for the requirements.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *