Aquatic toxicity

Định nghĩa Aquatic toxicity là gì?

Aquatic toxicityNhiễm độc thủy sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aquatic toxicity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ảnh hưởng xấu đến dân biển do tiếp xúc với một chất độc hại.

Definition - What does Aquatic toxicity mean

Adverse effect on marine population resulting from exposure to a toxic substance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *