Arab Maghreb Union (AMU)

Định nghĩa Arab Maghreb Union (AMU) là gì?

Arab Maghreb Union (AMU)Liên minh Ả Rập Maghreb (AMU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arab Maghreb Union (AMU) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một liên minh khu vực phía bắc châu Phi của các nước Ả Rập lắp ráp để thúc đẩy sự ổn định kinh tế và chính trị giữa các thành viên của nó. Nhóm này bao gồm Algeria, Morocco, Tunisia, Libya và Mauritania.

Definition - What does Arab Maghreb Union (AMU) mean

A north African regional alliance of Arab countries assembled to promote economic and political stability among its members. The group includes Algeria, Morocco, Tunisia, Libya and Mauritania.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *