Archives

Định nghĩa Archives là gì?

ArchivesVăn khố. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Archives - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Toàn bộ tập hợp các hồ sơ liên quan đến cùng một thực thể.

Definition - What does Archives mean

1. Entire collection of records associated with the same entity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *