Area of repair

Định nghĩa Area of repair là gì?

Area of repairDiện tích sửa chữa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Area of repair - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ vận chuyển đề cập đến một phần hư hỏng của một container hàng hóa.

Definition - What does Area of repair mean

A shipping term referring to a damaged section of a cargo container.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *