Area off hire sublease

Định nghĩa Area off hire sublease là gì?

Area off hire subleaseKhu vực ngoài thuê cho thuê lại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Area off hire sublease - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chỉ định theo dõi để chỉ một vùng địa lý nơi một container vận chuyển tọa lạc nhưng không thể được thuê lại cho các mục đích vận chuyển.

Definition - What does Area off hire sublease mean

A tracking designation to indicate a geographical region where a shipping container is located but unable to be subleased for transportation purposes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *