Area pattern

Định nghĩa Area pattern là gì?

Area patternMô hình khu vực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Area pattern - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại có xu hướng mô hình mà di chuyển theo một hướng đi ngang và sau hoặc là lên hoặc một xu hướng xuống. Nhiều nhà đầu tư sử dụng các loại mô hình để dự đoán vị trí đầu tư tiềm năng sẽ di chuyển trong tương lai.

Definition - What does Area pattern mean

A type of trending pattern that moves in a sideways direction and follows either an up or a down trend. Many investors use these types of patterns in order to predict where a potential investment will move in the future.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *