Arrestable offense

Định nghĩa Arrestable offense là gì?

Arrestable offenseHành vi phạm tội arrestable. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arrestable offense - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động phạm tội mà có một câu bắt buộc cố định, hoặc một hành động có thể mang theo một câu tối thiểu (thường là năm năm tù giam). Không lệnh bắt giữ được yêu cầu bắt giữ người bị buộc tội hoặc bị nghi ngờ, hoặc là về cam kết, một hành vi phạm tội arrestable.

Definition - What does Arrestable offense mean

Criminal act for which there is a fixed mandatory sentence, or an act which carries a minimum sentence (commonly of five years' imprisonment). No arrest warrant is required to arrest a person who is accused or suspected of, or is about to commit, an arrestable offense.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *