Arrow diagram

Định nghĩa Arrow diagram là gì?

Arrow diagramMũi tên biểu đồ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arrow diagram - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho một biểu đồ Pert hoặc CPM.

Definition - What does Arrow diagram mean

Alternative term for a PERT or CPM chart.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *