Article

Định nghĩa Article là gì?

ArticleBài báo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Article - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. mục đặc biệt hoặc điều, đặc biệt một trong những được mua lại theo hợp đồng hoặc đơn đặt hàng.

Definition - What does Article mean

1. Particular item or thing, specially the one being acquired under a contract or purchase order.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *