Articles of dissolution

Định nghĩa Articles of dissolution là gì?

Articles of dissolutionĐiều của giải thể. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Articles of dissolution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài liệu đệ trình để có hiệu lực và chính thức hóa sự chấm dứt của một tổ chức Incorporated.

Definition - What does Articles of dissolution mean

Document filed to effect and formalize the cessation of an incorporated organization.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *