Articles of extraordinary value (AEV)

Định nghĩa Articles of extraordinary value (AEV) là gì?

Articles of extraordinary value (AEV)Bài viết có giá trị đặc biệt (AEV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Articles of extraordinary value (AEV) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn ngành Giao thông vận tải đối với hàng hóa có giá trị rất cao.

Definition - What does Articles of extraordinary value (AEV) mean

Transport industry term for very high value cargo.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *